Wireless utopia, 100 godina slobodne energije, 'bežični' društveni snovi i telekomunikacioni monopol, Armin Medosch (2003)

Biography: 

Armin Medosch (Medoš) je pisac, kurator i umetnik. Su-osnivač je onlajn magazina Telepolis, magazina za internet kulturu, koji je i uređivao od 1996. do 2002. godine. Za rad na Telepolisu, Medoš je dobio nagradu Evropskog onlajn novinarstva i Grim nagrade za onlajn novinarstvo. Zajedno sa Jankom Rotgersom, uredio je Netzpiraten, kolekciju tekstova koji govore o podzemlju interneta. 2001/02. godine bio je ko-kurator onlajn izložbe Kingdom of Piracy. Trenutno piše knjigu o free networks. http://www.heise.de/tp/

Armin Medosch, Grac, Austrija
Summary: 

Predavanje "Wireless Utopia" predstavlja delove istraživačkog rada Armina Medoscha o elektromagnetnim talasima i tehnologijama njihovog prenosa. Osnovna ideja je povezivanje rada Markonija, Tesle, Khlebnikova sa savremenom društveno-aktivističkom praksom u ovom domenu. Nakon što je Hajnrih Herc (Heinrich Hertz) dokazao postojanje radio talasa i ustanovio njihove osnovne karakteristike, amplitudu, frekvenciju i polaritet, naučnici poput Markonija (Guglielmo Marconi) su razvijali tehnologiju njihovog prenosa. U tom periodu Nikola Tesla je vršio neka od svojih istraživanja na bežičnom prenošenju energije. Danas, razvoj tehnologije je omogućio pojavu mobilne telefonije, GSM-a i "bežičnog" Interneta koji je omogućio oslobođenje Interneta njegove fizičke infrastrukture. Arhitektura Interneta je izmenjena, centralni serveri vise nisu potrebni, a peer to peer zajednice više nego ikada pre koriste ovaj sistem za deljenje informacija. Postavlja se pitanje da li možemo izvući pouku iz utopijskih istraživanja o bežičnom prenosu energije iz prošlosti i primeniti je na kompleksniju situaciju današnjeg umreženog društva.