kuda.lounge

kuda.lounge je program prezentacija i predavanja umetnika, medijskih aktivista, teoretičara, naučnika i ICT istraživača. Diskusije, tribine i aktivni razgovori sa publikom predstavljaju osnovu aktivnog dijaloga i interakcije, ukazujući na značaj odnosa između umetnosti, nauke, politike, ekonomije i ideologije. kuda.lounge ima za cilj da prezentuje savremenu umetničku produkciju, da predstavi najznačajnije protagoniste društvene i medijske teorije i kritike, oblikujući kritički, kreativni i edukativni model na polju medijske kulture. Sva predavanja i prezentacije održane u okviru programa kuda.lounge u periodu od 2001. do 2006. godine, snimaju se u audio-video formatu i arhiviraju u medijateci Centra_kuda.org. Sav materijal iz medijateke je moguće gledati i poželjno je njegovo dalje kopiranje i re-distribuiranje. Do sada održana predavanja su sistematizovana po godinama kada su održana.

kuda.produkcija