Video, telo, politika, Marina Gržinić (2001)

Biography: 

Marina Gržinič Mauhler phd, istraživač na Institutu za filozofiju pri naučnom i istraživačkom centru slovenačke akademije nauka i umetnosti u Ljubljani. Radi i kao freelance kurator, kritičar i teoretičar medija. U saradnji sa Ainom Šmid od početka osamdesetih radi video projekte, kratke filmove, instalacije, web-siteove i CD-rom izdanja.

Marina Gržinić, Ljubljana
Summary: 

Kroz primere radova Zvonke Simčić, Eme Kugler i Marine Gržinič/Aine Šmid, Marina Gržinič preko emanacija ideološkog diskursa prati razvoj ženskog videa tokom protekle dve decenije u Sloveniji. Rad Zvonke Simčić oslikava početke seksualne emancipacije u Sloveniji kroz prizmu video medija. Borba za ljudska prava, zahtevi za demokratizacijom, seksualni liberalizam (gay & lesbian) oslikavaju ovaj ideološki input vezan za osamdesete u videu Zvonke Simčić. U video radu 'Bilokacija' iz 1990. Marina Gržinič i Aina Šmid jukstapoziraju dve realnosti, dva mesta: dokumentarni snimak demonstracija na Kosovu koji je u montaži slepljen sa 'artističkim' video radom ove dve umetnice. marina Gržinič je potrebu za ovim radom argumentovala popunjavanjem praznine tj. odsustva dokumenta, informacija o događaju (u ovom slučaju demonstracije na Kosovu koje su bile cenzurisane na državnoj televiziji). Rad Eme Kugler 'Homo erectus' iz 2000. je prikazan u celosti, 44 min. i predstavlja savremenu perspektivu odnosa ekonomije tela i politike, pitanja hibriditeta (polnog, rasnog...) u uslovima ideološkog obrasca multikulturalizma. Video Eme Kugler odlikuje narativnost i filmičnost i prikazuje nov status videa, koji prestaje biti sredstvom isključivo vizualnog izražavanja, kratkih formi i skromne produkcije. www.ljudmila.org/quantum.east/ www.eda.ucla.edu/events/spring01/mauhler/mauhler.htm