Transfiguracija avangarde: negativna dijalektika mreže, Eric Kluitenberg (2002)

Biography: 

Eric Kluitenberg je teoretičar i pisac koji se, u svom istraživanju, fokusira na odnos kulture i tehnologije. Radi u Centru za kulturu i politiku - De Balie u Amsterdamu i vodi kurs "Kultura i novi mediji" na Univerzitetu u Amsterdamu. Predaje medijsku teoriju na postdiplomskim studiama umetnosti, dizajna i novih medija na akademiji Minerva u Groningenu, i radi na nekoliko naučno-istraživačkih projekata Akademije za medijsku umetnost u Kelnu. Od 1988. uključen je u organizaciju važnijih događaja na polju medijske kulture, kao sto je drugi internacionalni simpozijum o elektronskoj umetnosti (ISEA), Interstanding i, ii & ii (Taljin, Estonija), p2p - kultura novih medija u Evropi, treći Next 5 Minutes, Tulipomania dotcom - "A Critique of the New Economy" i net.congestion - internacionalni festival streaming medija. www.debalie.nl

Eric Kluitenberg, Amsterdam
Summary: 

Erik Kluitenberg je napravio hronološki pregled 'istorije prirode umetnosti', od devetnaestog veka do danas. Pojavom fotografije u devetnaestom veku promenila se i priroda umetnosti, umetnost postaje analitička, dekonstruktivistička, postajući negativni princip okoline koja nas okružuje (Maljevičev crni kvadrat). U današnjim uslovima umreženog društva, ova negativna dijalektika se materijalizuje kroz subverzije u međuprostoru koji ispunjava virtuelni i tzv. realni svet. Kao primere ovakvih akcija, Kluitenberg navodi projekte alternativnih browsera kao sto su Web Stalker (grupe IOD), Wrong Browser (Jodi) ili projekat gatt.org od RTmark. Tradicija avangarde predstavlja riznicu ideja i strategija koje se mogu primeniti u radikalno transformiranom kulturnom kontekstu. Avangarda je izgubila interes za "umetnost" kao objekt svog istraživanja, tj. umetnost je dekonstruisana i transformirana s onu stranu definicije. Umetnost danas je iza kanona i medijuma: avangarda je završila svoj zadatak. Ali u kontekstu kulture umreženih medija, strategije avangarde su postale veoma primenjive i produktivne, formirajući nešto što bi se moglo nazvati "negativnom dijalektikom mreže".Eric Kluitenberg ukazuje na elemente koji spajaju istorijske avangarde sa fenomenom Internet kulture... Read more: Eric Kluitenberg - Transfiguration of the avant-garde, the negative dialectics of the net - originalan tekst:http://amsterdam.nettime.org/Lists-Archives/nettime-l-0201/msg00104.html Kristian Lukić o predavanju Erica Kluitenberga u kuda.org: http://www.kuda.org/node/124