Seminar "Interaktivna normalizacija", Normal Group (2002)

Biography: 

Normal grupa za arhitekturu, iz Njujorka, u saradnji sa odeljenjem za arhitekturu pri muzeju nauke i tehnologije u Beogradu, organizuje izložbu i "Interaktivnu normalizaciju", seriju javnih diskusija sa umetnicima, arhitektima i kuratorima iz Austrije, Holandije, Slovenije, Švajcarske, SAD i Srbije, na različitim mestima u Beogradu od 15 do 29 novembra. Ova dešavanja imaju za cilj ohrabrivanje interdisciplinarnog pristupa u razmatranju savremene vizuelne kulture, arhitekture, umetnosti i medija.

Normal Group, Njujork
Summary: 

Prezentacija "Interaktivne normalizacije" - javnog foruma o savremenoj arhitekturi i umetnosti, serije izložbi, predavanja i prezentacija koji se održavaju u Beogradu od 15 - 29.11. 2002., počeo je sa pojedinačnim predstavljanjem organizatora, Srđanom Jovanovićem Weisom i Sabine Fischer koji čine Normal Group, a zatim su se predstavili i grupa iz Rotterdama, Bik van der Pol, koju čine Liesbet Bik i Jos van der Pol i Katherine Carl, istoričarka umetnosti iz Njujorka. Srđan Jovanović Weiss i Sabine Fischer su predstavili svoje dosadašnje projekte i aktivnosti Normal grupe za arhitekturu. Ono što karakteriše arhitektonske projekte Normal grupe je funkcionalizam blizak Le Corbisieru. Razlog zbog koga su organizovali seriju predavanja, prezentacija i razgovora pod nazivom "Interaktivna normalizacija" je kako kažu 'ohrabrivanje interdisciplinarnog pristupa u razmatranju savremene vizuelne kulture, arhitekture, umetnosti i medija'. Liesbet Bik je ispred grupe Bik van der Pol, predstavila projekte 'Bookshop Piece' i 'Proposition for reclaiming a space', i posebno aktivnost u okviru grupe Nomads & Residents gde sarađuju sa brojnim umetnicima i lokalnom zajednicom u adaptaciji stare fabrike u svojevrsni umetnički centar. Katherine Carl iz DIA centra je predstavila projekat "go_home" i nagovestila istraživanje u kome Će se baviti jugoslovenskim neoavangardama šezdesetih i sedamdesetih godina. http://www.normalgroup.net/normalization/