Prezentacija REX-a, Kulturnog centra B92 (2002)

Biography: 

Katarina Živanović, direktor REX-a. Inicijator brojnih REX-ovih in-house projekata, kao autor ili ko-autor. Nebojša Milikić, urednik programa akcija u Kulturnom centru REX. Od 2001. godine radi kao urednik programa u Kulturnom centru REX.

Katarina Živanović, Nebojša Milikić, Beograd
Summary: 

Kulturni Centar B92 - REX je laboratorija za istraživanje novih polja umetnosti i kulture, osnovan pod imenom Cinema REX, 1994.god. Tokom nekoliko poslednjih godina REX je razvio mrežu intenzivne saradnje sa organizacijama i pojedincima širom Jugoslavije, a realizovani su projekti u saradnji i sa kolegama iz bivše Jugoslavije. REX je član TEH (Trans Europe Halles) mreže nezavisnih kulturnih centara Evrope i koalicije punktova za kreativno unapređenje i primenu novih medija (mreža ECB = European Cultural Backbone). Cyberex je otvorena laboratorija za nove medije koja je počela sa radom oktobra '98. U Cinema REX-u. Cyberex omogućava, prvenstveno mladim umetnicima i aktivistima besplatno korišćenje Interneta, izradu ličnog web sajta, sticanje osnovnog kompjuterskog obrazovanja i znanja, kao i distribuciju informacija o lokalnim / međunarodnim iskustvima/projektima i o mogućnostima za međusobnu saradnju. Katarina Živanović i Nebojša Milikić su predstavili dosadašnju aktivnost REX-a, uslove u kojima se odvijala aktivnost i period virtuelnog rada isključivo preko neta posle preuzimanja radija B92, tokom bombardovanja, kada se REX kao deo B92 morao iseliti iz prostora Cinema REXa. U okviru prezentacije, pored ostalog su predstavljeni projekti flux01, Sajam kratke elektronske forme, web projekat Mladi jugoslovenski umetnici, web portal Cyberex i izložba Beograđani - Romi u Beogradu. Najavljena je i izložba fotografija Rona Haviva "Krv i med / blood & honey" (ratni žurnal 1991-99, ex-Jugoslavija). REX godinama deluje kao promoter savremene umetnosti, nove muzike i digitalnih medija (cyberrex), i svoj rad ne vezuje isključivo za estetske kategorije umetničke samodovoljnosti, već se bazira na osnovnoj premisi konvergencije umetnosti i društva, tj. otvorenosti prema raznim inicijativama. Tokom prezentacije se nametnulo i pitanje koliko je sadašnjim državnim strukturama značajan rad centara koji svoj rad ne vezuju isključivo za etablirane forme umetnosti, već se više pomeraju ka društvenom delovanju, konkretno ukazujući na probleme u društvu (izložba Beograđani, izložba Rona Haviva, gostovanje Bernarda Henry Levy-a... ) izbegavajući deklarativno, hermetično zagovaranje društvenog aktivizma. www.cyberrex.org