Prezentacija projekta "Lapsus Memoriae" grupe "Urtica" (2002)

Biography: 

Grupa "Urtica" započela izvođenje svojih projekata 1999. godine, multimedijalnim radom "Urtica Medicamentim Est". Posvećena je istraživanjima umetničkih mogućnosti novih medija, pogotovo na polju odnosa para "umetnost - društvo". Grupu čine: Violeta Vojvodić, Eduard Balaž i Olivera Stošić. www.urtica.org/lapsusmemoriae www.urtica.org

Violeta Vojvodić, Eduard Balaž, Novi Sad
Summary: 

Nezavisna grupa za umetnička i medijska istraživanja "Urtica" je predstavila svoj poslednji rad "Lapsus Memoriae" koji koristi formu igre pamćenja, a bavi se konvergencijom ratne i medijske kampanje na primerima nekih operacija nato alijanse tokom svog dosadašnjeg postojanja. Projekat "Lapsus Memoriae" / omaška u pamćenju, načinjen je u "žanru" kompjuterske igrice koja podražava jednu od omiljenih društvenih igara, poznatu kao igra memorije ili igra pamćenja. Ovaj projekat grupe Urtica "igra" se imenima ratnih akcija i načinom na koji ih konzumenti medija pamte ("amber fox" / macedonia 2001; "shining hope" yugoslavia 1999; "endless justice" afghanistan 2001), imajući za cilj skretanje pažnje na medijsku prezentaciju rata/ratnih operacija. Nevinost na koju upućuju značenja imena ratnih operacija potpuno je suprotna njihovoj prirodi i konsekvencama koje u relanosti proizvode. Medijsko insistiranje na važnosti "označitelja", tj. na njegovoj prevlasti nad "označenim", uzrokuje "omašku u pamćenju" - "lapsus memoriae", odnosno nesvesno brisanje negativnih konotacija vezanih za pojam na koji naziv upućuje. Sam fenomen igre/zabave bitan je žanrovski i semantički elemenat projekta.