Prezentacija izložbe "Tele(visions)", Gabriele Mackert (2002)

Biography: 

Gabriele Mackert, istoričarka umetnosti i kustos. Radila je u više galerija u Nemačkoj, a od 1998. radi kao kurator i organizator u Kunsthalle Wien (Muzej savremene umetnosti, Beč, Austrija). Pored Joshua Dectera, organizovala je i osmislila internacionalnu izložbu Tele(visions). www.kunsthallewien.at

Gabriele Mackert, Beč
Summary: 

Gabriele Mackert je održala predavanje o fenomenu televizije i prikazala na koje je sve načine institucija televizije uticala na umetničku praksu druge polovine dvadesetog veka. Uz prikaz najspecifičnijih radova na izložbi, Gabriele je ukazala na različite umetnička rešenja u tretiranju televizije. Posebno su istaknuti radovi Nam June Paika, Jana Dibbetsa, Gala Committee, Christiana Jankowskog, Apsolutno, itd. Za poslednjih 50 godina, televizija je postala najpopularniji medij. Televizija nije samo osnovni snabdevač informacijama, zabavom tj. infozabavom, već je neka vrsta utehe u usamljenosti, bejbisiter koju vole i roditelji i deca. TV je najveći rezervoar kolektivne memorije, kreira i transformira identitete i čini privatno javnim. TV je sveprisutna i uvek će ostati dežurni krivac. Tele(visions) prikazuje kako su umetnici, analizirajući i ironizirajući talk-show emisije, kvizove i tv vesti apsorbovali svoje tv iskustvo u svojim radovima. Izložba dokumentuje umetničke inicijative za drugačiju televiziju, prezentujući načine neprekidne reciklaže slika i pokazuje da je televizija više od pristupačnog 'rudnika' za video umetnost. Fenomen televizije kao i umetnički odgovor na instituciju televizije, obuhvaćen i predstavljen je po prvi put na ovoj izložbi. Izložba je jedinstvena kompilacija više od osamdeset radova sa posebnim fokusom na osamdesete i devedesete. Slike, fotografije, skulpture, instalacije, video radovi i filmovi iskazuju različite društvene i ideološke pozicije umetnika i njihov odnos prema televiziji.