Prezentacija "Internodium" platforme, Slobodan Marković (2002)

Biography: 

Slobodan Marković, pokretač projekta Internodium, 1998. godine. Član ekspertske radne grupe pri saveznom Zavodu za informatiku za izradu predloga o reformi organizacije YU nic (Yugoslav Network Information Center) i unapređivanje jugoslovenskog dela Interneta. Takođe je direktor Centra za razvoj Interneta, Beograd. www.netcentar.org

Slobodan Marković, Beograd
Summary: 

Slobodan Marković je predstavio Internodium, moderisanu mailing listu. Primarni razlog nastanka Internodiuma 1998., bio je prvenstveno nepostojanje snažnog javnog mnenja koje konstruktivno i korelativno može uticati na razvoj domaće telekomunikacione infrastrukture. Preko primera kao što je slučaj sa dekodiranjem DVD čitača (slučaj šesnaestogodišnjeg norvežanina Johansona protiv koga je tužbu podigla MPAA - Motion Pictures Association of America, na osnovu problematičnog zakona DMCA - Digital Millenium Copyright Act, zbog dešifrovanja koda za čitanje DVD - ne za kopiranje) pokazao je zašto je važno imati slobodu izbora u korišćenju softverskih paketa. Marković tvrdi da problem sa velikim softverskim kompanijama kao što je npr. Microsoft, ne leži u tome što su uspeli da razviju zaokružene operativne sisteme i potrebne aplikacije za svakodnevni rad, već je problem u tome kad te softverske kompanije upravo zbog svog razvijenog sistema za instaliranje i implementiranje softvera dobijaju poslove preko kojih dolaze u posed značajnih podataka. Konkretno, iza nekorporativnog softvera, npr. najpoznatijeg Linuxa, ne stoji agencija, organizacija ili kompanija koja će vam ga instalirati i održavati ga. Umesto da vlade, veliki industrijski i dr. sistemi sami odrede i obuče stručne ljude koji bi održavali sistem (npr.linux) i u isto vreme ga kontrolisali, oni pozivaju velike kompanije koje i proizvode potrebni softver ali ga i imlementiraju i održavaju. No, pošto je source code za ove softvere tajna, ako neko poželi da promeni kompaniju i da naknadno dodaje aplikacije na osnovni softver, to je nemoguće. Pored toga, veliki je problem i sama činjenica da jedna multinacionalna korporacija koja je u osnovi privatna, ima pristup fundamentalnim informacijama u još uvek zvanično suverenim državama (npr. Microsoft u slučaju Jugoslavije tj. Arbije i Crna Gore). Javna rasprava o ovim stvarima ključna je za razumevanje savremenih komunikacijskih sistema i uočavanje negativnih implikacije koje ih prate. U ovom smislu, Internodium je aktivno doprineo da se određene negativne pojave uoče (pokušaj subverzije AIC - akademskog informacionog centra, na čelu sa Banetom Ivkovićem, tokom izbora 24. septembra) ili kritički analiziraju (dogovor Zorana Đinđića i Billa Gatesa). www.internodium.org.yu