NSK - Politike izlaganja u umetnosti, Alexei Monroe (2001)

Biography: 

Alexei Monroe je doktorirao na univerzitetu u Kentu, sa tezom o Neue Slowenische Kunst i uticaju politike u umetnosti u radu NSK. Takođe radi i kao dj pod pseudonimom dj Null.

Alexei Monroe, London
Summary: 

Alexei Monroe se, proučavajući rad slovenačke umetničke grupe "Neue Slowenische Kunst" bavi pitanjem ideoloških modela koji strukturiraju odnos između individue i društva. Predstavljajući dvodecenijsku aktivnost NKS, Alexei Monroe se pored ostalog fokusirao i na 'ekstremni' karakter NSK tokom osamdesetih. Analizirajući NSK-ovu overidentifying strategiju (u njihovom slučaju identifikacija sa totalitarnim diskursom) u borbi sa soft-totalitarnim režimom Jugoslavije osamdesetih, Alexei Monroe tvrdi da je NSK svojom totalitarnom retorikom i nastupom zauzeo jednu krajnju ekstremnu poziciju u slovenačkom društvu i moguće je da je tim smanjio ekstremističke sklonosti u Sloveniji, pre nego što ih je pojačavao. Ovo bismo mogli uzeti u obzir imajući u vidu Derridinu knjigu "Spectre de Marx", gde bi u stvari NSK bili spectre (duh, utvara) društvenog ekstremizma, za razliku od realnog, stvarnog, militarističkog ekstremizma kakav smo videli na ostalim prostorima ex-Jugoslavije.