Nepovezani odgovori: umetnik, korisnik, okruženje i njihovi problemi, Nat Muller (2005)

Biography: 

Nat Muller je free-lance pisac, kurator, producent, kritičar i zabavljač. Diplomirala englesku književnost na Univerzitetu u Tel-avivu, Izrael, magistrirala queer i rodnu teoriju na Sussex Univerzitetu (UK). Radila je kao sex edukator, bibliotekar, free-lance novinar i kao projekt menadžer i kurator pri V2_organisation, Institute for Unstable Media u Roterdamu, i Axisu, Bureau for gender and the arts u Amsterdamu za koji je nedavno bila urednik magazina ctrl+shift art - ctrl+gender: Convergences of new media, art and gender. Trenutno radi kao istraživač na teorijskom odelenju Jav van Eyck akademije u Maastrichtu, i osnivač je sticj+thing foam u Amsterdamu. Osnovna polja istrašivanja uključuju: korisničko istraživanje u odgovarajućim okruženjima (responsive environments), kreiranje novog javnog konteksta, hrane i društvene komunikacije; rod i tehnologiju i bliskoistoičnu politiku. http://f0.am

Nat Muller
Summary: 

Nat Muller je fokusirala svoje predavanje na interaktivna okruženja u kontekstu intimnog odnosa umetnika, tehnologije koja se koristi i korisnika, odnosno publike. Ova vrsta tehnološkog, interaktivnog okruženja pruža mogućnost korisnicima, publici da menja i da oblikuje sopstveno iskustvo i da stiče nova. Nat je citirala kanadskog umetnika Davida Rockebya koji je rekao da je interaktivnost vezana za intimnost između umetnika i publike. Njeno dugogodišnje iskustvo na ovom polju je pokazalo da je tehnološka, interaktivna sredina uvek tretirana i vrednovana tradicionalnim naučnim paradigmama. U takvim situacijama se uvek postavlja pitanje funkcionalnosti tehnologije: da li radi? i kako nešto radi? Ono što je zaista bitno je pronaći metodologiju koja omogućuje funkcionalnost tehnologije, ali istovremeno vrednuje njenu kreativni i estetski aspekt. Nat je pričala o sopstvenim iskustvima koja su pokazala da je ova dva aspekta vrlo teško dovesti u ravnotežu. U tom smislu, ona je predstavila aktivnosti kolektiva 'foam', distributivnu laboratoriju između Amsterdama i Brisela. Sa grupom različitih ljudi, ona radi uz pomoć interdisciplinarnih modela kulturne ekspresije, radeći na polju umetnosti i tehnologije, kombinujući istraživanja i produkciju. Jedan od njihovih projekata se desio na jugu Velike Britanije u cirkusu kao vrlo specifičnom okruženju za performans, gde je glavni fokus bio 'uvuci' publiku u sam proces. Nakon toga, Nat je predstavila poseban projekat pod nazivom 'txoom', koji je realizovan zajedno sa nekoliko partnerskih organizacija, uključujući Kiblu iz Maribora, future phizical iz Londona, time's up iz Austrije i interactive institute iz Švedske.

'txoom' je skraćenica za "textail I bloom" i realizovan je kao projekat u okviru Culture 2000. Njegov fokus je kreiranje interaktivnog okruženja gde su granice između fizičkog i digitalnog razvučene i modifikovane ponašanjem i reakcijom korisnika/igrača/publike. Ideja kreatora projekta je bila 'proširiti' postojeću realnost kreirajući matriks, bazični kontekst uz pomoć taktilnih sinestetičkih iskustava. Fokus projekta i foam kolektiva je reakcija publike, pri čemu se primenjuju različiti modeli, kao što su organizovanje javnih eksperimenata, radionica, ekspertskih sastanaka, simpozijuma, panela, itd. kao sastavnih delova projakata.