Montevideo/Time Based Arts, Bart Rutten (2003)

Biography: 

Bart Rutten (1972), studirao umetnost i istoriju kulture na Univerzitetu u Utrechtu i na Univerzitetu Wisconsin, Madison (SAD). Od 1997. radi u holandskom institutu za medijsku umetnost, Montevideo/TBA. Od 2002. uređuje program prezentacija (izložbe, distribuciju i kolekciju). Kao predavač radio je na Univerzitetu u Utrechtu (istorija umetnosti), a trenutno je na Kraljevskoj umetničkoj akademiji u Hagu. Rutten takođe objavljuje u holandskoj periodici o filmu i savremenoj umetnosti. Zajedno sa Jeroenom Boomgaardom, Rutten je uredio "Magnentnu eru, video umetnost u Holandiji 1970 - 1985" (izdavač NAI publishers), antologiju rane holandske video umetnosti, koja je izašla ove godine.

Bart Rutten, Amsterdam
Summary: 

Montevideo (Amsterdam), holandski institut za medijske umetnosti, je jedan od najznačajnijih centara za savremenu umetnost danas. Promoviše razvoj, primenu i distribuciju novih tehnologija u vizuelnim umetnostima. Montevideo je studio, izložbeni prostor i platforma za prezentaciju, istraživanje i kolekciju savremene umetnosti novih medija. Bart Rutten je predstavio najnoviju holandsku i svetsku produkciju digitalne umetnosti. www.montevideo.nl