Game Music, Vladimir Todorović (2005)

Biography: 

Vladimir Todorović je studirao i radio na Akademiji umetnosti, Univerziteta u Beogradu i na odseku za umetnost na Univerzitetu Kalifornija Santa Barbara. Trenutno predaje na odseku za medijsku umetnost na La Sal koledžu za umetnost u Singapuru. Njegov rad istražuje i meša se sa video igračkim svetovima i industrijom, sa kompjuterima kao političkim aparatima, različitim (masovno) medijskim manifestacijama, kopileft licensiranjem, open-source sistemima, kompjuterskom muzikom i pozicijama individue u današnjem društvu. Todorović je osnivač mreže za otvorene medije "ARSA-2", bazirane u Zrenjaninu. Javni nastupi: Entermultimediale 2 (Prag), WRO 05 (Vroclav), Transmediale (Berlin), File 2004 (Sao Paolo), Medunarodni festival elektronske umetnosti 404 (Argentina), MusemsQuartier (Beč), Machinista (Glazgov), Santa Barbara Museum of Arts - Ridley Tree, Reality Zone (Santa Barbara/Kalifornija), SnackOnArt (Nju Jork), Galerija svaremene umetnosti (Lajpcig), Prvi Chiangmai festival novih medija (Chiang Mai), Dom Omladine, SKC (Beograd), Chaos & Communication (Sarajevo), Scotina (Grcka), itd. Recenzije o njegovim njegovim radovima su se pojavljivale na Selectparks.net, Artmagazine (Austrija), Neural.it, Carbongeek, Elektrosmog, uber.tv, Turbulence, itd.

Vladimir Todorović
Summary: 

Vladimir Todorović je tokom svoje prezentacije predstavio svoj radove na kojima je radio nekoliko poslednjih godina. Prikazao je svoje prve video radove, za tim paintbol turnir koji je realizovao u Galeriji Doma omladine u Beogradu, i na kraju neke projekte koji su vezani za igracke modifikacije Game Music i okvira za mobilni arhitektonski projekat - MESHSONIC. Po Todoroviću, Game Music tretira, menja i pretvara video igre u okruženja za muzičku kreaciju i za bilo kakvu vrstu performansa. Svaka video igrica se transformiše u prostor koji nam omogućuje da iskusimo poziciju da utičemo na ideologije, sadržaje i strukturu svetova video igara koji su uobičajeno politizirani i precizno kontrolisani. U stvari se radi o novom mediju koji je ovde softerski generisan, a sama hardverska struktura se može menjati (u Todorovićevom slučaju to je PC Windows platforma, ali može da bude i Macintosh, Linux ili igračka konzola kao što je Xbox ili Playstation). Pojednostavljeno softverska 3D imerzija predstavlja instrument pomoću kojeg se stvara muzika.

Po Todoroviću, cilj Game Music-a je da prebaci ovu ideju u javni prostor gde rad ne bi funkcionisao na nivou misli, ili čistog (ne)institucionalnog umetničkog iskustva ili kao glorifikacija interakcije sa nekom umetničkom publikom. Sa njegovom implementacijom u MESHSONIC modulima, ovaj projekat bi postao entitet koji ima sposobnost grananja u razne oblike: free media pokret, multimedijalno okruženje za performanse, audio i video produkciona alatka, mreža za otvorene medije, radio i TV stanica kao i sve druge moguće i izvodljive medijske manifestacije koje imaju značajne uloge u formiranju današnjih društava. U ovom slučaju Meshsonic predstavlja tehnoutopijsku projekciju društva i down to earth arhitekture koja se obraća pojedincu, i u isto vreme previše očekuje od tehnonauka u društvenom kontekstu. http://tadar.net