Fare Trade, Kate Rich (2005)

Biography: 

Kate Rich je umetnica i trgovac iz Bristola. Tokom poslednjih 12 godina radi kao radio i video inženjer sa Biroom za inverznu tehnologiju (Bureau of inverse Technology - BIT), agencijom za informacije u Informacijskom dobu. Biro je razvio polje naprava koje rade sa informacijama, najozloglašeniji je Bit Plane (minijaturni špijunski avion navoden preko Silikoske Doline), Samoubilačka kutija (vertikalna naprava za detektovanje pokreta instalirana na mostu Golden Gate - San Franicisco) i Antiterror Line, telefonsku bazu podataka za sakupljanje vesti o ugrožavanju ljudskih prava u posle 11. Septembra Od 2001, Kate je bar menadžer u Cube Microplexu (Bristol UK) ekperimentalnom bioskopu i centru za umetnost.

Kate Rich, Bristol, UK
Summary: 

Na prezentaciji u Centru za nove medije_kuda.org, Kejt Rič (Kate Rich) je predstavila svoj projekat Feral Trejd (Feral Trade). Feral Trejd (šverc, divlja trgovina) je javni umetnički eksperiment koji trguje dobrima posredstvom društvenih mreža. Prvi Feral Trejd je uspostavljen 2003. uvozom 30 kg kafe sa farmerske zadruge San Pedro Nonulaco El Salvador direktno u Cube Microplex, bioskop u Bristolu. http://sparror.cubecinema.com/feraltrade/coffee.html Ona je tada direktno kontaktirala proizvođača u San Salvadoru koji je poslao pošiljku kafe u Cube. Ako bi se npr. ovakva kafa pojavila u lancu supermarketa i velikoprodaje, ona ne bi mogla da konkuriše niskim cenama velikih distribucija multinacionalnih kompanija, koje zbog monopola i položaja na tržištu mogu da spuštaju cene proizvoda. Ali ako bi ovakvi proizvodi (u ovom slučaju kafa) imali dodatnu informaciju gde se proizvede, ko su ljudi koji učestvuju u procesu proizvodnje i kako teče tok distribucije, možda bi se potencijalni kupci u supermarketima ipak odlučili za kupovinu za nijansu skupljeg proizvoda. U ovom slučaju proizvođač dobija oko 70% od maloprodajne cene kafe, dok u slučajevima megadistribucija i monopola trgovačkih multinacionalnih kompanija proizvođač dobija samo 30%. Kejt Rič tvrdi da u postindustrijskom informatičkom društvu informacija o proizvodu može da utiče na povećanje zarade samih proizvođača. Posebno važno mesto zauzima poljoprivreda koja ima veći udeo u ekonomiji (zajedno sa uslugama) s obzirom da se udeo industrijske proizvodnje u društvenom proizvodu proporcionalno smanjio. Kao i projekat sa San Salvadorom, tako i njen put iz Bristola za Teheran ima za cilj razmenu dobara putem društvenih veza.

Tokom maja 2005. Kejt Rič putuje vozom iz Bristola u Teheran, sa namerom da uspostavi Feral Trejd veze u Islamskoj republici. U Iranu locira izvore svežih iranskih slatkiša da bi ih skladištila u Microplex baru. Put traje oko 2 nedelje engleskim South West vozovima, Eurostarom, Orient Expressom, Trans Balkan Expressom, Bosfor Exspressom i Trans Asia Exspressom. Plan je kombinacija kulturološkog istraživanja sa vrstom praktičnog istraživanja crnog tržišta. Put ce sadržati nekoliko stanica, medija centara i umetničkih organizacija koja ce poslužiti za odmor, osveženje i razgovor o trgovini, o mogućnostima za korišćenje društvenih i kulturnih mreža kao prometnog sistema za distribuciju dobara. Ruta: Bristol, London, Brisel, Novi Sad, Zrenjanin, Arad, Sofija, Istanbul,Teheran, Bristol.