Duboka Evropa i kosovski konflikt: Istorija mreže V2_East/Syndicate i šire, Geert Lovink (2002)

Biography: 

Geert Lovink je jedan od najznačajnijih savremenih teoretičara medija i net aktivista. Zajedno sa Pitom Schultzom 1995. osnovao je internacionalni 'nettime' krug (http://www.nettime.org) i mailing listu (na engleskom, holandskom, francuskom, španskom, portugalskom, rumunskom, i kineskom). Studirao je političke nauke na Univerzitetu u Amsterdamu i trenutno živi u Sidneju. Član je grupe Adilkno (Foundation for the advancement of illegal knowledge), asocijacije koja se bavi fenomenom medija osnovanom 1983. Tekstovi Adilkna na holandskom, nemačkom i engleskom se mogu naći na http://thing.desk.nl/bilwet. Bio je jedan od organizatora konferencije wetware (1991), next five minutes 1-3 (93-96-99) http://www.n5m.org, metaforum 1-3 (budapest 94-96) http://www.mrf.hu, ars electronica (linz, 1996/98) http://www.aec.at and interface 3 (hamburg 95). Nedavno je organizovao konferenciju Tulipomania dotcom u Amsterdamu (juna 2000.) sa kritičkim osvrtom na tzv. novu ekonomiju - www.balie.nl/tulipomania. Jedan je od pokretača www.fibreculture.org, foruma za Internet istraživanje u Australiji (2001).

Geert Lovink, Amsterdam
Summary: 

Tokom predavanja, Geert Lovink se osvrnuo na fenomen mailing lista, pojavu World Wide Weba i Interneta devedesetih. Početkom devedesetih pojavljuju se mailing liste koje na interdisciplinaran način tretiraju savremene kulturne i društvene fenomene. Među prvima se pojavio thing.org kao BBS (buletin board system), da bi se 1995. osnovala mailing lista "nettime" (www.nettime.org) koja se bavila fenomenima digitalne kulture. "Syndicate" (http://anart.no/~syndicate/) mailing lista je inicirana od strane zapadnoevropskih i istočnoevropskih kulturnih aktivista i u početku je predstavljala platformu za razmenu ideja, sadržaja, za oglašavanje o kulturnim dogadajima i konkursima. U prve dve godine s obzirom da je krug ljudi okupljenih oko Syndicate bio relativno mali, jezik tolerancije je bio dominantan, ali rat na Kosovu postaje prva ozbiljnija ideološka barijera koja uslovljava značajno konceptualno razmimoilaženje Syndicate subscribera. Pored toga lista je postala i polje za 'ambiciozne' umetničke samopromocije i egzibicije. Na primer, slučaj legendarne Netočke Nezvanove koja je neumorno spamovala i vređala članove mailing liste, postao je predmet određenih proučavanja u kontekstu art-avangarde i cyberterorizma. Geert Lovink sve ovo dovodi u vezu sa raspadom Syndicate mailing liste avgusta 2000. i odlukom moderatora da stvore novu mailing listu - "Spectre" - http://coredump.buug.de/cgi-bin/mailman/listinfo/spectre Kao efikasno sredstvo za razmenu sadržaja, Lovink predlaže sistem webloga u kome subscriberi ne dobijaju na stotine junk mailova, već određuju konkretno koju vrstu sadržaja žele da primaju, a kao primer efikasnog weblog site-a navodi http://slashdot.org/