Digitalni otpor & pasija virtualnog - Prostori 21.stoleća, Petar Milat i Aleksandar Bošković (2002)

Biography: 

Aleksandar Bošković je diplomirao filozofiju na Univerzitetu u Beogradu, magistrirao antropologiju na Tulane univerzitetu u New Orleansu i doktorirao socijalnu antropologiju na ST.Andrews univerzitetu u Škotskoj, sa temom 'Constructing Gender in Contemporary Anthropology'. Trenutno je na postdoktorskim studijama na univerzitetu Witwatersrand u Johannesburgu. U izdanju Virco biblioteke CSU Beograd, priredio je zbirku tekstova umetničko - teorijske grupe Critical Art Ensemble - "Digitalni partizani" u oktobru 2000. Trenutno radi na zbirci tekstova o antropologiji religije, na knjizi o cyber teoriji (zajedno sa Igorom Markovićem, Zagreb) i na izdanju o Paulu Viriliou. Pre Johanesburga, predavao je na univerzitetima ST.Andrews u Škotskoj, Beogradu, Ljubljani i Braziliji. http://www.gape.org/sasa Petar Milat je jedan od voditelja odseka za teoriju "past.forward" u net.kulturnom centru mama, Zagreb. Urednik je više filozofskih, socijalno i medijsko-teorijskih edicija u Zagrebu ("arkzin", "Jesenski & Turk", "mama"). Bavi se konstalacijama savremenog socijalno - teorijskog domena i recentnom estetikom, sa naglaskom na francuski i italijanski filozofski kontekst. Živi i radi u trouglu Beograd-Korčula-Zagreb. www.pastforward.org www.mi2.hr

Petar Milat, Zagreb i Aleksandar Bošković, Johanesburg
Summary: 

Aleksandar Bošković i Petar Milat su ukazali na značaj Interneta kao mreže koja objedinjuje sve aspekte društvenog života, gde se prepliću globalna ekonomija, politika, umetnost... Bošković tvrdi kako je upravo Internet polje koje može biti objekt hakerske, aktivističke ili umetničke intervencije, tj. konkretne akcije koja je pandan teorijskim postavkama Petera Sloterdijka ili Giorgia Agambena koje je interpretirao Petar Milat. Aleksandar Bošković je pričao o Internetu kao jedinstvenoj mreži koja povezuje mogućnosti akcije u savremenom digitalnom okruženju, posebno ukazajući na značaj pojedinca i njegovo/njeno pristajanje na nametnuti poredak. Petar Milat je govorio o virtualnim i realnim prostorima koje implicira 21.vek.