Umetnička organizacija: razgovor sa članovima grupe IRWIN - Miran Mohar i Borut Vogelnik, Ljubljana, oktobar 2018.

Biography: 

Grupa IRVIN (IRWIN, NSK) razgovor je realizovan sa dva člana: Miran Mohar i Borut Vogelnik, umetnici aktivni u radu umetničke grupe IRVIN, predavači na Univerzitetu u Ljubljani i na privatnim univerzitetima u Sloveniji i regionu.

 

IRWIN je kolektiv pet slikara: Dušan Mandič, Miran Mohar, Andrej Savski, Roman Uranjek i Borut Vogelnik. Grupa je osnovana 1983. godine u Ljubljani. Do 1985. u kolektiv su bili i Marko Kovačič i Bojan Štokelj. Njegov glavni pristup opisan je kao naglašeni eklekticizam, zasnovan na metodi retro principa.

Početkom pomenute godine (1983) imenovali su grupu Rrose Irvin Selavi i napisali su program koji je utvrdio principe koji regulišu njihov rad: afirmaciju nacionalnih vizuelnih umetnosti zasnovanih na naglašenom eklekticizmu i na istodobnoj upotrebi različitih, često oprečnih stilova. Oni su svoju umetničku filozofiju saželi po principu retro principa. Za razliku od tada prevladavajućeg postmodernizma, oni su se oslanjali na tradiciju konceptualne umetnosti. Ubrzo nakon izložbe Back to the USA, održane početkom 1984. godine, IRWIN je započeo rad na nekoliko projekata koji su se fokusirali na različite slovenačke umetničke grupe ili pokrete koje je prepoznala kao ključne referentne tačke za definisanje sopstvene aktivnosti. Pored umetničke relevantnosti, postojala su još dva kriterijuma za izbor: suvremenost i bliska povezanost IRWIN-a sa ostalim grupama koje su iste godine osnovale NSK, i značaj slovenačkih impresionista i OHO grupe za razvoj slovenačke vizuelne umetnosti umetnosti i slovenačkog društva uopšte. Jedan od najvažnijih IRWIN projekata je serija pod nazivom Vas ist Kunst, koja se odnosi na grupu Laibach. Razvijajući se više od trideset godina, ova serija slika trenutno broji nekoliko stotina radova montiranih u teške, često crne okvire; ključna tema serije je istraživanje ideološkog konteksta umetnosti. Počelo je prisvajanjem, razvojem i transformacijom motiva koje je koristio Laibach Kunst, odnosno ikonografije socijalističkog realizma, nacističke propagande, religiozne umetnosti, umetnosti avangardnih pokreta i arhetipskih slovenačkih umetničkih dela. Drugi vodeći princip IRWIN-ove umetnosti je prioritet izabranog motiva nad umetničkim stilom, koji je opisan kao "diktat motiva" nad "diktat stila". Način izvođenja je, prema tome, sekundarni motiv. Autor je takođe sporedan, a dela su potpisana kolektivno, a slikar je smatran hroničarem svog vremena i kulture. Uz jasno formulisane samo-nametnute granice umetnici su obezbedili svoju autonomiju i uspostavili sopstvenu formu, zauzimajući kritički stav i prema formalističkom modernizmu i prema postmodernističkim formulama, prema usvajanju stilskih i kulturnih uticaja sa Zapada, kao i prema ideološkom slavlju različitih vrednosti odraženih u umetnosti na Istoku. IRWIN je razvio specifičnu strategiju institucionalne kritike, skrećući pažnju na isključenje istočnoevropske umetnosti iz međunarodnog umetničkog sistema, kao i snažno doprinoseći nastanku umetničkih istorija jugoslovenske i istočnoevropske umetnosti, o čemu svedoči Fra-Yu-Kult i Ambasada NSK u Moskvi, koje je realizovala u saradnji sa drugim grupama NSK-a.

grupa IRWIN, Miran Mohar i Borut Vogelnik
Summary: 

Razgovor sa članovima grupe IRWIN: Miran Mohar i Borut Vogelnik, Ljubljana, oktobar 2018.

Grupa IRVIN (IRWIN, NSK) razgovor je realizovan sa dva člana: Miran Mohar i Borut Vogelnik, umetnici aktivni u radu umetničke grupe IRVIN, predavači na Univerzitetu u Ljubljani i na privatnim univerzitetima u Sloveniji i regionu.

 

Umetnička organizacija (pregled istorijskih praksi kroz XX vek do danas), istraživački projekat kuda.org

Umetnička organizacija analizira fenomen umetničkog (samo)organizovanja i relacije untar umetničkih grupa i kolektiva u postjugoslovenskoj regiji u poslednjih pedesetih godina, i načini na koje je ona uticala na profil i kvalitet njihove umetničke produkcije. Istraživanje u okviru projekta Umetnička organizacija je usmereno ka grupnim i kolektivnim procesima stvaralaštva i unutrašnje dinamike između umetnika i drugih učesnika u njima. Fokus je usmeren ka samoorganizovanim inicijativama izvan okvira oficijelnih institucija. Kroz fenomene samoorganizovanja projektom se propituje uloga organizacija civilnog društva kao potencijalnih progresivnih mesta u društvu kroz bavljenje umetnošću. 

Uvod u istraživanje grupnog rada, zajedničkog autorstva, uslova rada, je sproveden tokom 2017. godine kroz intervjuisanje učesnika i protagonista savremene umetničke scene sa prostora Jugoslavije, i nastavljeno je i tokom 2018/2019. godine. Istraživački tim je sastavljen od članova kuda.org sa saradnicima iz Beograda teretičarima i istoričarima umetnosti Milicom Pekić i Stevanom Vukovićem i Anom Peraicom iz Splita. Tokom 2019. godine sagovornici u razgovorima na snimanju intervjua su bili kolektivi i grupe u polju savremene umetnosti, teoretičari i istoričari umetnosti, i umetnici protagonisti koji su svoju praksu realizovali kroz grupni umetnički rad.

Umetnička organizacija je deo šireg projekta Vektori kolektivne imaginacije na kojem kuda.org sarađuje sa partnerima: Multimedijalni institut mi2 i Kulturtreger-Booksa, Zagreb (HR); Glänta, Gothenburg (SE); Kontrapunkt, Skopje (MK) i Berliner Gazette, Berlin (DE).