Prezentacija Zbirke medijskih praksi Muzeja savremene umetnosti Vojvodine, Kristian Lukić

Biography: 

Kristian Lukić je kustos Odeljenja za medijske prakse u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad od 2006. godine. Ko-osnivač je Instituta za fleksibilne kulture i tehnologije – Napon. Član je Eastwood – Real Time Strategy Group sa kojom izlaže od 2002. godine. Od 2001. do 2006. godine je radio kao urednik programa u Centru za nove medije_kuda.org u Novom Sadu. Gostujući je predavač na Akademiji umetnosti Novi Sad na predmetu Masovne komunikacije. U okviru kuda.org vodio je program kuda.lounge, program prezentacija i predavanja.
www.msuv.org
www.napon.org

Kristian Lukić
Summary: 

Kustoska radionica: Ka kuratorstvu kao kritičkoj praksi

Predstavljanje Zbirke medijskih praksi Muzeja savremene umetnosti Vojvodine, Kristian Lukić, kustos MSUV (Novi Sad)

U okviru izložbe obeležavanja 10 godina Mangelos nagrade za mlade umetnike/ce u Srbiji
Novi Sad, Muzej savremene umetnosti Vojvodine
29. april, 2011.