Nova knjiga u izdanju kuda.org: Crveni horizont. Avangarda i revolucija u Jugoslaviji 1919 – 1932, Dejana Sretenovića, na srpskom i engleskom jeziku

░▓█▀█▒▌▌
| ● Nova knjiga u izdanju kuda.org: Crveni horizont. Avangarda i revolucija u Jugoslaviji 1919 – 1932, Dejana Sretenovića, na srpskom i engleskom jeziku |

Nova knjiga u izdanju kuda.org:

Crveni horizont. Avangarda i revolucija u Jugoslaviji 1919 – 1932, Dejana Sretenovića

na srpskom i engleskom jeziku

 

Knjiga Crveni horizont. Avangarda i revolucija u Jugoslaviji 1919 – 1932. prva je studija koja se bavi jugoslovenskim avangardama iz perspektive istorije levih političkih ideja. Budući da su jugoslovenske avangarde po političkom opredeljenju pripadale radikalnoj levici, da su estetsku revoluciju smatrale sastavnim delom socijalne revolucije, knjiga istražuje moduse ispoljavanja ideja marksizma i anarhizma u programima i delatnostima avangardi, u rasponu od ekspresionizma, preko zenitizma, dadaizma, konstruktivizma i hipnizma, do nadrealizma. Politike jugoslovenskih avangardi razmatraju se u kontekstu evropskih avangardnih tokova i idejnih borbi na levom kulturnom frontu, kao i u svetlu razvoja marksističke estetike i odnosa organizovanog komunizma prema modernoj umetnosti. Knjiga je struktuirana u formi istorijsko-teorijskog narativa, polazeći od tumačenja avangarde i komunizma kao dva velika epska narativa dvadesetog veka koji pripovedaju o pobunama, snovima, sukobima, pobedama i porazima onih koji su želeli da radikalno promene društvo i umetnost svoje epohe.

Knjiga značajno doprinosi nastupajućoj dekadi u kojoj se obeležava 100 godina od svih značajnih izvornih umetničko istorijskih avangardi, a koje su neumitno uticale na karakter praksi koje su bile predmet rada i analize umetničkih kolektiva u okviru dugoročnog istraživačkog projekta Umetnička organizacija. Projekat analizira fenomen umetničkog (samo)organizovanja i relacije untar umetničkih grupa i kolektiva u postjugoslovenskoj regiji u poslednjih pedesetih godina, i načini na koje je ona uticala na profil i kvalitet njihove umetničke produkcije.

 

NASLOV: Crveni horizont. Avangarda i revolucija u Jugoslaviji 1919–1932
AUTOR: Dejan Sretenović
GODINA IZDANJA: prvo izdanje, 2020
BIBLIOTEKA: Crvena izdanja
UREDNIK: kuda.org
IZDAVAČ: Centar za nove medije_kuda.org, Novi Sad, www.kuda.org
KOREKTURA & LEKTURA: Silvia Dražić
NASLOVNA STRANA: kuda.org: motiv naslova preuzet iz logotipa časopisa Nadrealizam danas i ovde, br 3, 1932.
GRAFIČKO OBLIKOVANJE: kuda.org & Sputnjik
ŠTAMPA: Artprint media, Novi Sad
TIRAŽ: 800

CIP – Публикација у каталогизацији
Библиотека Матице српске, Нови Сад
ISBN 978-86-88567-24-4
COBISS.SR-ID 42815241

Knjiga će uskoro biti dostupna u knjižarama u Novom Sadu i Beogradu, kao i u Centru kuda.org.

Ova knjiga objavljena je u okviru projekta Vektori kolektivne imaginacije, zajedničkog projekta Multimedijalnog instituta, Berliner Gazette, Glanta, Kontrapunkt, kuda.org i Kulturtreger. Projekt podržava program Kreativna Europa Europske unije, uključujući podršku Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije, Gradske uprave za kulturu grada Novog Sada i Foundation for Arts Initiatives.

Sadržaj i stavovi izloženi u ovoj publikaciji su autorski i ne odražavaju nužno stavove donatora koji ne mogu biti odgovorni za bilo kakvu upotrebu informacija sadržanih u njima.