kuda.org preporučuje: Free Jazz Communism (Rab Rab Press), spontani doprinos programima NOISM + Lost&Found

░▓█▀█▒▌▌
| ● kuda.org preporučuje: Free Jazz Communism (Rab Rab Press), spontani doprinos programima NOISM + Lost&Found |

kuda.org preporučuje:
Free Jazz Communism (Rab Rab Press)
,
spontani doprinos programima NOISM + Lost&Found

U biblioteku kuda.org je pristigla nova knjiga - Rab-Rab Press je nedavno objavio drugo izdanje Free Jazz komunizam, knjige koja reaktualizuje nastup Archie Shepp - Bill Dixon Quartet-a na 8. Svetskom festivalu mladih i studenata u Helsinkiju 1962. godine. U knjizi se objedinjuju arhivska građa i dokumenti, naručeni teorijski i istorijski tekstovi i intervjui. Urednici knjige Sezgin Boynik i Taneli Viitahuhta vešto kontekstualizuju politiku Free Jazz-a u svetlu globalnih pokreta za dekolonizaciju, antiratnog aktivizma, rasnog kapitalizma i novih oblika avangardne muzike.

Fokusirajući se na koncerte Shepp – Dixon Quarteta, tada vodećih avangardnih jazz muzičara iz SAD-a, na socijalističkom antikolonijalnom festivalu u Helsinkiju, knjiga uvodi složenost u uobičajene hladnoratovske priče o šezdesetima i politike jazz-a kao nešto što nadilazi granice nacionalne države i kapitalističkog tržišta. Ova knjiga upotpunjuje istorijski kontekst i spontano veoma značajno doprinosi programima koje razvija kuda.org 'noism' i 'lost&found' kroz koje se analizom i novom muzičkom produkcijom inicira propitivanje kolektivnog stvaralaštva i politika improvizacije.

Osim teoretskog i istorijskog pregleda, knjiga uključuje svedočanstva o kolektivnom i međunarodnom duhu Festivala mladih 1962, prevedene dokumente iz finskih novina tog vremena, novi intervju s Archie Sheppom, tekst Jeffa Schwartza o kontekstu političkog angažmana free jazz muzičara i reprint tri teško dostupna Sheppova teksta.
Knjigu je dizajnirao Ott Kagovere. To je 168 + 32 stranice.

Uvodne stranice knjige možete pogledati na ovom linku.

http://rabrab.fi/Free-Jazz-Communism