KOOPERATIVA – Regionalna platforma za kulturu: JAVNI APEL KOOPERATIVE-REGIONALNE PLATFORME ZA KULTURU, KOJA REPREZENTUJE UMETNIČKE ORGANIZACIJE CIVILNOG SEKTORA U POLJU SAVREMENE KULTURE ŠIROM JUGOISTOČNE EVROPE*

░▓█▀█▒▌▌
| ● KOOPERATIVA – Regionalna platforma za kulturu: JAVNI APEL KOOPERATIVE-REGIONALNE PLATFORME ZA KULTURU, KOJA REPREZENTUJE UMETNIČKE ORGANIZACIJE CIVILNOG SEKTORA U POLJU SAVREMENE KULTURE ŠIROM JUGOISTOČNE EVROPE* |

KOOPERATIVA – Regionalna platforma za kulturu

JAVNI APEL KOOPERATIVE-REGIONALNE PLATFORME ZA KULTURU, KOJA REPREZENTUJE UMETNIČKE ORGANIZACIJE CIVILNOG SEKTORA U POLJU SAVREMENE KULTURE ŠIROM JUGOISTOČNE EVROPE*

 

Nezavisne umetničke organizacije Jugoistočne Evrope teško su pogođene pandemijom virusa COVID-19. Pored zatvaranja kulturnih institucija i prostora, otkazivanja stotine javnih programa, izložbi, performansa i festivala, kriza je otkrila slabosti kulturnog sektora i ugrozila egzistenciju mnogih. Organizacije civilnog sektora u polju kulture, sa višedecenijskim iskustvom, igraju ključnu ulogu u izgradnji pluralističkog društva, otvaraju prostor za nove, društveno angažovane i kritičke umetničke prakse, kreiraju različite metodologije i modele učenja i proizvodnje znanja, podstiču međunarodnu kulturnu saradnju, promovišu slobodu govora, bore se za ljudska prava i razvijaju nove forme učešća i angažmana građana i publike.

Posledice krize su zabrinjavajuće. Tokom trajanja vanrednog stanja ni minimum sigurnosti nije obezbeđen civilnom sektoru, slobodnim umetnicima i umetnicama, samo-zaposlednim ili ne zaposlenim umetnicima i umetnicama i kulturnim radnicima i radnicama. Organizacije, aktivne više od decenije, na granici su egzistencije a njihov opstanak je pod velikim rizikom. Ovakva situacija može dovesti do potpunog gašenja određenog broja organizacija a samim tim i urušavanja i onako fragilne scene. Ovo se odnosi i na veliki broj organizacija koje pripremaju projekte za konkurs Evropske komisije Kulturna saradnja na Zapadnom Balkanu, a koje možda neće opstati do iduće godine.

Bez obzira na dinamiku scena i dugogodišnji angažman aktera u polju kulture, javni budžeti za kulturu u većini zemalja su ispod nivoa sektorskih potreba i značajno ispod evropskog standarda. Pojedine vlade i lokalne administracije u regionu, krizu izazvanu aktuelnom situacijom, iskoristile su da otkažu, pa čak i ukinu, godišnje konkurse za finansiranje i sufinansiranje projekata i da suspenduju rad komisija. Neke zemlje predložile su skromne mere pomoći, ali vremenski okvir i domet ovakvih mera je veoma ograničen i ne može obezbediti opstanak velikom broju važnih aktera. U vremenu krize, izolacije, ograničene mobilnosti i fizičke distance, kultura igra važnu ulogu u ponovnoj izgradnji društva, povezivanju i zajedničkim inicijativama za bolju budućnost. Organizacije civilnog društva povezale su se u okviru lokalnih, nacionalnih, regionalnih i međunarodnih foruma kako bi razmenile iskustva, artikulisale svoju poziciju i definisale moguća alternativna solidarna rešenja za vremena pred nama. Ipak, kako bi sačuvali nasleđe građeno tokom predhodnih trideset godina rada i kako bi obezbedili budućnost civilnog sektora u polju kulture, neophodne su mere nadležnih institucija.

Pozivamo vlade država u regionu, nadležna Ministarstva i lokalne administracije, Evropsku komisiju, razvojne agencije i fondacije da pokrenu mere prevazilaženja posledica krize izazvane pandemijom virusa COVID-19 za organizacije civilnog sektora, umetnike, umetnice, radnike i radnice u kulturi. Pozivamo nadležne da preduzmu urgentne mere pomoći nezavisnim akterima u kulturi kroz postojeće i nove instrumente podrške, kao i da, u saradnji sa nacionalnim mrežama i organizacijama nezavisne kulturne scene, kreiraju mere za postizanje srednjoročnih i dugoročnih rešenja.

Ukoliko postoji potreba, nudimo naše znanje i ekspertizu u procesu rada na smanjivanju posledica krize i traženju održivih rešenja oporavka organizacija civilnog društva aktivnih u polju kulture i nezavisnih kulturnih radnika i radnica.

 

Sa poštovanjem,

Upravni odbor Kooperative – regionalne platforme za kulturu

Hristina Ivanoska, Milica Pekić, Ares Shporta, Dušan Dovč, Teodor Celakoski

 

Kooperativa - Regionalna platforma za kulturu je regionalna mreža organizacija koje deluju na području nezavisne kulture i savremene umetnosti u Jugoistočnoj Europi (registrovana je u 2012. godine kao neprofitno udruženje pravnih osoba iz zemalja regiona: Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Kosova, Makedonije, Slovenije i Srbije). Mreža je usmerena na osnaživanje kapaciteta organizacija nezavisne kulture prenosom dobrih praksi i znanja; osnaživanje aktera koji doprinose razvoju kulturnih politika na području regiona; na kreiranje uslova za kontinuiranu realizaciju zajedničkih projekata između organizacija nezavisne kulture koje deluju u različitim zemljama Jugoistočne Europe.

Više na: http://www.platforma-kooperativa.org/

 

* Ovaj apel upućen je relevantnim Ministarstvima, lokalnim administracijama i telima zaduženim za javne politike iz domena kulture u zemljama Zapadnog Balkana i Jugoistočne Evrope, Evropskoj komisiji, međunarodnim organizacijama i fondacijama, međunarodnim zagovaračkim mrežama kao što je Culture Action Europe i medijima širom Evrope.