Javni intervju sa Sabinom Sabolović iz WHW kolektiva, Kustoska radionica (2011)

Biography: 

Što, kako i za koga? - WHW (What, How and for Whom?) je kustoski kolektiv osnovan 1999. godine u Zagrebu, prilikom izložbe obeležavanja 150 godina od Komunističkog manifesta. Kolektiv čine: Ivet Ćurlin, Ana Dević, Nataša Ilić i Sabina Sabolović, uz dugogodišnju saradnju sa dizajnerom i publicistom Dejanom Kršićem. Što, kako i za koga su tri osnovna pitanja svake ekonomske organizacije, koja takođe uključuje i planiranje, koncept i realizaciju izložbi, kao i produkciju i distribuciju umetničkih radova i položaj umetnika/ca na tržištu rada. Kolektiv "Što, kako i za koga" dugi niz godina vodi zagrebačku Galeriju Nova. Njihov kustoski rad, između ostalog, uključuje rad na koncipiranju i realizaciji 11. Istanbulskog bijenala (2009), a ove godine i uređenje hrvatskog paviljona na Venecijanskom bijenalu. Kolektiv je na radionici predstavljala Sabina Sabolović.

Sabina Sabolović, WHW
Summary: 

Kustoska radionica: Ka kuratorstvu kao kritičkoj praksi Javni intervju: Sabina Sabolović, Što, kako i za koga / What, How and for Whom – WHW, Zagreb intervju vodi: Branka Ćurčić, Novi Sad U okviru izložbe obeležavanja 10 godina Mangelos nagrade za mlade umetnike/ce u Srbiji Novi Sad, Muzej savremene umetnosti Vojvodine 28. april, 2011.