Intervju sa arhitektom Emilom Jurcanom, Pula

Emil Jurcan
Summary: 

Emil Jurcan govori o Pulskoj grupi, o zadruzi Praksa, "upotrebi" arhitekture, komunalu, itd.

Emil Jurcan je arhitekta, jedan od osnivača arhitektonske zadruge Praksa, član Pulske grupe i Građanske inicijative za Muzil, u Puli, Hrvatska. and Civil Initiative for Muzil. Ove inicijative se bave organizovanjem javnih debata, protesta, političkih pritisaka, radionica, konferencija, publikacija i izložbi povodom problema privatizacije javnih resursa, posebno napuštenih vojnih kompleksa u Puli.

Pulska Grupa je neformalna grupa arhitekata iz Pule. Od 2006. godine, grupa okuplja uži krug od 8 članova i članica - Ivana Debeljuh, Vjekoslav Gašparović, Emil Jurcan, Jerolim Mladinov, Marko Perčić, Sara Perović, Helena Sterpin i Edna Strenja, kao i mnoge druge. Jedna od prvih aktivnosti grupe je bilo organizovanje studentske radionice u bivšoj vojnoj zoni Katarina u Puli. Rezultati radionice objavljeni u knjizi „Katarina 06 – otvaranje Pulske obale“ izazvali su javni konflikt sa političkom elitom, jer su u potpunosti odudarali od zvaničnih planova za ovaj deo obale. Od tada, grupa objavljuje publikacije, organizuje demonstracije i izložbe da bi agitovala publiku ka samo-organizovanom urbanizmu u Puli, posebno kada je u pitanju problem obala mora.

Pulska grupa: http://sites.google.com/site/pulskagrupa/

Intervju je relizovan u okviru realizacije TV emisije Otvorene kasarne, u produkciji kuda.org i saradnika/ca, 2011. godine. Intervju sa Emilom Jurcanom je realizovao novinar Dragan Gmizić iz Novog Sada, sa članovima/cama kuda.org.

Otvorene kasarne: http://www.kuda.org/otvorene-kasarne-tv-emisija-kudaorg