Festival u opoziciji: Operisanje sećanjem YU kasetnog experimentalizma 80 ih, Nenad Vujić

Nenad Vujić
Summary: 

Festival u opoziciji: Operisanje sećanjem YU kasetnog experimentalizma 80 ih, Nenad Vujić

"Festival u opoziciji – umetnost i politika improvizacije"
OUR 'Accompanyings'
26 – 29. oktobar 2016.
Mesto: Omladinski centar CK13
Vojvode Bojovića 13, Novi Sad
Organizacija: kuda.org

Nenad Vujić, ljubitelj eksperimentalne muzike iz Beograda, bunari i prekopava u nišama osamdesetih jugoslovenske kasetne produkcije alternativne muzike, i obrađuje mapu na svojoj A hogon’s industrial guide web platformi. Primarni cilj A hogon’s industrial guide je da prikuplja kasetni materijal i njegove prateće materijale, kao i da pravi mapu za istoričare umetnosti, arheologe popularne kulture i muzikologe, koja postavlja osnovne topologije kasetnog eksperimentalizma u bivšoj Jugoslaviji 1980ih. Nedavno je istraživanje i platforma proširena na druge istočnoevropske produkcije, uključujući retrospektivu ovih praksi u Mađarskoj. http://ahogonsindustrialguide.blogspot.rs/

--

Festival u opoziciji se realizuje u okviru šireg projekta „Proširena estetska edukacija“, na kojem sarađuju Multimedijalni institut (HR), Kontrapunkt (MK), Kulturtreger/Booksa (HR), Berliner Gazette (DE) i kuda.org (RS). Projekat su podržali: