FOND SOLIDARNOSTI – Pokrenuta kampanja za pomoć kulturnim radnicima i radnicama

░▓█▀█▒▌▌
| ● FOND SOLIDARNOSTI – Pokrenuta kampanja za pomoć kulturnim radnicima i radnicama |

 

FOND SOLIDARNOSTI – Pokrenuta kampanja za pomoć kulturnim radnicima i radnicama

 

Crowdfunding kampanja u saradnji sa donacije.rs pokrenuta je u cilju sakupljanja novčane pomoći za 20 kulturnih radnika i radnica, a u okviru Fonda Solidarnosti.  

Fond Solidarnosti je odgovor kulturnih radnika i radnica u Srbiji na aktuelnu pandemijsku krizu u kojoj je veliki broj naših kolega ostao bez posla i sredstava za život. Fond je naš odgovor i na nedostatak sveobuhvatnih mera države za pomoć različitim kategorijama kulturnih radnika i radnica.

Fond Solidarnosti kulturnih radnika i radnica Srbije osnovali su Udruženje likovnih umetnika Srbije (ULUS)Savez udruženja likovnih umetnika Vojvodine (SULUV)Udruženje likovnih kritičara AICA SrbijaStanica – Servis za savremeni plesBAZAART i Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije (NKSS)

Za vrlo kratak vremenski period pristiglo je preko 1000 zahteva za jednokratnu pomoć. Zahvaljujući podršci međunarodnih donatora, obezbeđena je pomoć od 30 hiljada dinara za 150 umetnika i umetnica, kulturnih radnika i radnica koji su ostali bez većeg dela ili svih prihoda u ovom periodu, a nisu obuhvaćeni merama Vlade Republike Srbije i ostalih državnih organa.

Fond je namenjen svim radnicama i radnicima u kulturi i umetnicima koji su zbog vanrednog stanja i krize izazvane pandemijom ostali bez ikakvih primanja, ali i onima od čijeg neposrednog radnog angažovanja zavisi kulturna i umetnička produkcija (u ovu kategoriju spadaju modeli, statisti, tehničari, itd) i koji nemaju nikakvih zagarantovanih radnih  prava. 

Za korišćenje sredstava Fonda mogu da se prijave i umetnici i kulturni radnici koji nisu članovi udruženja koosnivača, a prioritet za dodelu jednokratne pomoći imaće oni koji se nalaze u najtežoj socijalnoj i ekonomskoj situaciji. Posebno želimo da pomognemo onim kulturnim radnicima i radnicama koji su nezaposleni, koji plaćaju rentu za stan, koji imaju penziju ispod proseka i koji izdržavaju porodice bez drugih primanja.

Cilj ove kampanje je da se obezbedi pomoć za bar još 20 kulturnih radnika i radnica kojima je u periodu pandemije osporeno pravo na rad, pa samim tim ugrožena egzistencija, kao i egzistencija njihovih porodica. 

Zato pozivamo građane Srbije, pojedince, grupe i pravna lica, da doniraju sredstva koja će biti upotrebljena za ovu namenu. Iznos je manje važan, važnija je spremnost da budemo solidarni. 

Sredstva možete donirati preko web stranice Donacije.rs, preko žiro računa Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije (za FOND SOLIDARNOSTI): Komercijalna banka, broj 205-351975-08, a donacije od 200 dinara preko SMS poruke na broj 7300. 

 

FOND SOLIDARNOSTI KULTURNIH RADNIKA I RADNICA SRBIJE