APEL REPREZENTATIVNIH UMETNIČKIH UDRUŽENJA I ORGANIZACIJA NEZAVISNE UMETNIČKE PRODUKCIJE NOVOG SADA

░▓█▀█▒▌▌
| ● APEL REPREZENTATIVNIH UMETNIČKIH UDRUŽENJA I ORGANIZACIJA NEZAVISNE UMETNIČKE PRODUKCIJE NOVOG SADA |

GRAD NOVI SAD

GRADSKA UPRAVA ZA KULTURU

Bulevar cara Lazara br. 3

21102 Novi Sad,

Telefon: 021/451-719 439 013

Faks: 021/ 451 719

 

Članu Gradskog veća zadužen za kulturu Dalibor Rožić

 

Novi Sad, 31. mart 2020.

 

 

APEL REPREZENTATIVNIH UMETNIČKIH UDRUŽENJA I ORGANIZACIJA NEZAVISNE UMETNIČKE PRODUKCIJE NOVOG SADA

 

Usled kritične situacije prouzrokovane pandemijom COVID-19 pozivamo Gradsku upravu za kulturu, Člana gradskog veća zaduženog za kulturu kao i sve nadležne u Skupštini grada Novog Sada, na razmatranje predloga za prevazilaženje teške krize koja je zahvatila umetnike, kulturne radnike i lica koja samostalno obavljaju umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture.

Smatramo da su neophodne konkretne mere, uputstva i brza reakcija koja će umanjiti posledice neminovnog ekonomskog kraha koji ugrožava egzistenciju na hiljade porodica. Među njima su samohrane majke, radnici sa invaliditetom, radnici sa umanjenim ekonomskim mogućnostima. Budući da su svi javni programi otkazani ili odloženi, donošenje mera podrške neophodno je za sve umetnice, umetnike, radnice i radnike u kulturi, za sve koji su se usled otkazivanja programa pronašli u izrazito teškoj ekonomskoj situaciji, naročito oni bez stalnih radnih ugovora, angažovanih honorarno i po projektu.

Očekujemo da će grad Novi Sad da preuzme neophodne mere, da u periodu krize koordinisano sa Ministarstvom kulture i informisanja, AP Vojvodinom, drugim državnim instancama, dalje pomogne umetnicima i radnicima u kulturi.

Odluku o obustavi svih radnji i aktivnosti na sprovođenju javnih konkursa za dodelu sredstava iz budžeta Grada Novog Sada za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata u kulturi, sa predviđenim realizacijama u 2020. godini, tokom trajanja vanrednog stanja, smatramo neadekvatnom i ukazujemo da bi nebrojene mogućnosti modifikacije programa i prilagođavanja kriznoj situaciji mogle da budu mere podrške sektora nadležnog za kulturu u gradskoj Upravi. Niko ne može da predvidi koliko će vanredno stanje da traje, odnosno kada će doći do potpune normalizacije životnog i poslovnog procesa u zemlji i reperkusije ove odluke mogu da dovedu do direktnog ugrožavanja egzistencije, ne samo profesionalnih umetničkih udruženja i organizacija nezavisne kulturne scene, već i pojedinaca, samostalnih umetnika i svih drugih aktera u kulturi.

Budući da smo se svi našli u teškim i nepredvidivim okolnostima, verujemo da je sada vreme da se uspostavi dijalog koji će najpre omogućiti obezbeđenje osnovnih egzistencijalnih potreba velikog broja umetnika i lica koja samostalno obavljaju umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture kojima je usled nemogućnosti održavanja ili otkazivanja programa u kulturi onemogućeno osnovno prihodovanje u ovom periodu. U skladu sa tim, smatramo da nikako ne bi bilo dobro čekati potpunu normalizaciju i prestanak vanrednog stanja da bi se po ovom pitanju nešto preduzelo, već da se to mora učiniti što pre kako bi se svim ugroženim ljudima pomoglo da prebrode ekonomski krah.

Kako bi se sprečilo dalje ugrožavanje egzistencije radnika u kulturi upućujemo sledeće zahteve kao moguća rešenja:

- da se, ukoliko vanredno stanje potraje duže od polovine aprila, povuče odluka o obustavi svih radnji i aktivnosti na sprovođenju javnih konkursa za dodelu sredstava iz budžeta Grada Novog Sada za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata u kulturi, sa predviđenim realizacijama u 2020. godini, što podrazumeva i objavu rezultata konkursa u najkraćem mogućem roku i da se u skladu sa tim: odobre novi modeli izvedbe programa koji uključuju digitalnu diseminaciju i komunikaciju sa publikom kako bi se sproveli postojeći odobreni programi;

- da se ukoliko vanredno stanje potraje duže od polovine aprila isplate odobreni projekti, na svim nivoima konkursa za javno finansiranje kulture, odnosno sredstva namenjena za programe koji su do sada realizovani ili otkazani u periodu vanrednog stanja jer je rad na njihovom sprovođenju već obavljen, a prezentaciju rezultata je moguće realizovati u digitalnom formatu ili naknadno, kada se za to uspostave neophodni uslovi;

- da se uspostavi fond za socijalno najugroženije kategorije delatnika u kulturi, a koji podrazumeva bespovratnu finansijsku pomoć tokom trajanja vanrednog stanja, odnosno opasnosti od pandemije COVID-19, nevezano od njihovog zvaničnog statusa;

- da se uputi preporuka institucijama kulture kojima je osnivač grad Novi Sad, da isplate dogovorene honorare svim spoljnim saradnicima i učesnicima otkazanih programa tokom vanrednog stanja, bez obzira kada će se programi naknadno izvesti;

- da se za period trajanja vanrednog stanja ukine naplata zakupa poslovnog prostora, kancelarijskih, galerijskih i programskih prostora, koji su u ugovornom odnosu sa Gradskom upravom za imovinu grada,

- da Grad Novi Sad pronađe način da nesmetano nastavi uplate doprinosa za sve samostalne umetnice i umetnike, radnice i radnike u kulturi i da ukoliko ne bude u mogućnosti da izvrši uplatu na vreme, oslobodi samostalne umetnike poreskih dugovanja.

- da se uz paket mera koje je država usvojila za pomoć preduzetnicima, obezbedi jednak tretman i delatnicima u polju kulture, a koji ne spadaju u sektor preduzetništva, odnosno da se omogući pomoć i podrška delatnicima u kulturi koji vrše poslove bez stalnih ugovora, honorarno, kao i onima koji rade po ugovoru o stalnom zaposlenju u neprofitnim organizacijama i udruženjima nezavisne kulturne scene ili spadaju u kategoriju lica koja samostalno obavljaju delatnost u oblasti umetnosti i kulture.

Nedostatak podrške delatnicima u kulturi ovoj situaciji mogao bi da ugrozi egzistenciju mnogih. Predlažemo sistemske mere podrške za sektor čije je finansiranje u potpunosti marginalizovano, a čiji je doprinos razvoju kulture grada ogroman, čak i u ovom kriznom momentu. Ovakve mere preduzete su u zemljama u regionu i zemljama širom Evrope i Amerike, postoje različiti već primenjeni modeli podrške radnicima u kulturi u kriznom periodu u kojem smo se zatekli.

Ovim putem obaveštavamo sve nadležne da su u okviru novonastale situacije Asocijacija nezavisne kulturne scene Srbije i Koordinacioni Odbor reprezentativnih umetničkih udruženja uputili zahteve i dopise Ministarstvu kulture informisanja Republike Srbije, Pokrajinskom sekretarijatu za kulturu, informisanje i odnose s verskim zajednicama, kao i drugim nadležnim gradskim upravama, koji se tiču pitanja podrške umetnicima i radnicima u kulturi i iznalaženje rešenja u toku krize u kojoj se nalazimo svi.

 

Umetnička stukovna i reprezentativna udruženja i organizacije nezavisne umetničke produkcije Novog Sada